ZP 9/2020 – Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i innych z nieruchomości w Szczawnie-Zdroju i Jedlinie-Zdroju, należących do „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.

Data publikacji: czwartek, 16.04, 2020
Data aktualizacji: wtorek, 19.05, 2020
1 – SIWZ 2 – OFERTA zał nr 1 2 Zał. nr 1a – formularz cenowy – zadanie 1 2 Zał. nr 1b – formularz cenowy – zadanie 2 3 zał nr 2 – Wzór umowy 2020 4-zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia) 5-zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w...

ZP 7/2020 – Usługa projektowa dot. Domu Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju.

Data publikacji: wtorek, 18.02, 2020
Data aktualizacji: piątek, 06.03, 2020
1 -SIWZ 2 OFERTA zał nr 1 3 – umowa – zał. nr 2 do SIWZ 4-zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia) 5-zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu) 6 – oświadczenie dot. grup kapitałowych – zał.nr.5 7 zał. 6 – dokumentacja pomocnicza 8 –...

Zp 5/2020 – Dostawa pojazdu do przewozu wody.

Data publikacji: wtorek, 18.02, 2020
Data aktualizacji: poniedziałek, 16.03, 2020
1 -5 SIWZ 2 – wzór oferty załącznik 1 3- 5 – Formularz asortymentowy. Opis minimalnych parametrów – załącznik 2 4 – 5-wzór umowy – załącznik nr 3 5-zał.nr4 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia) 6-zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu) 7 –...

ZP 3/2020 – Usługa sprzątania, utrzymania porządku i prace pomocnicze w obiektach „Uzdrowiska Szczawno-Jedlina” S.A.

Data publikacji: piątek, 28.02, 2020
Postępowanie prowadzone na platformie:...

ZP 1/2020 – dostawa warzyw i owoców

Data publikacji: czwartek, 09.01, 2020
Data aktualizacji: wtorek, 21.01, 2020
1 -1 SIWZ 2 – wzór oferty załącznik 1 3 – zał. nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy 4 – wzór umowy zał. nr 3 5-zał.nr4 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia) 6-zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu) 7 – oświadczenie dot. grup kapitałowych...

ZP 2/2020 – usługa prania

Data publikacji: piątek, 10.01, 2020
Data aktualizacji: czwartek, 23.01, 2020
1 – 2 -SIWZ pranie 2020 2 Zał. nr 1 – formularz ofertowy – pranie 2020 3 Projekt Umowy – załącznik nr 2 4-zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia) 5-zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu) 6 – oświadczenie dot. grup kapitałowych –...

NZP 35/2019 – dostawa mięsa i wędlin 2

Data publikacji: piątek, 20.12, 2019
Data aktualizacji: wtorek, 07.01, 2020
1 -35 SIWZ 2 – wzór oferty załącznik 1 3 – zał. nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy 4 – wzór umowy zał. nr 3 5-zał.nr4 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia) 6-zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu) 7 – oświadczenie dot. grup kapitałowych...

ZP 33/2019 – dostawa warzyw i owoców

Data publikacji: piątek, 20.12, 2019
Data aktualizacji: czwartek, 09.01, 2020
1 -33- SIWZ 2 – wzór oferty załącznik 1 3 – zał. nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy 4 – wzór umowy zał. nr 3 5-zał.nr4 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia) 6-zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu) 7 – oświadczenie dot. grup kapitałowych...

ZP 32/2019 Dostawa energii elektrycznej.

Data publikacji: wtorek, 26.11, 2019
Data aktualizacji: poniedziałek, 09.12, 2019
1- SIWZ 2 – zał. nr. 1 wzór oferty 2a – załącznik asort.-cenowy 3 – zał. nr 2 – wzór umowy na energię elektr. 4-zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia) 5-zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu) 6 – oświadczenie dot. grup kapitałowych...

ZP 30/2019 – dostawa mięsa i wędlin

Data publikacji: wtorek, 03.12, 2019
Data aktualizacji: piątek, 20.12, 2019
1 -30 SIWZ 2 – wzór oferty załącznik 1 3 – zał. nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy 4 – wzór umowy zał. nr 3 5-zał.nr4 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia) 6-zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu) 7 – oświadczenie dot. grup kapitałowych...