Zp 31/2019 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z wraz z kosztorysem inwestorskim na przebudowę i modernizację Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie Zdroju przy ul. Sienkiewicza 1.

Data publikacji: poniedziałek, 25.11, 2019
Data aktualizacji: poniedziałek, 23.12, 2019
1 -SIWZ 2 OFERTA zał nr 1 3 – umowa – zał. nr 2 do SIWZ 4-zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia) 5-zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu) 6 – oświadczenie dot. grup kapitałowych – zał.nr.5 7. zał. 6 – PFU, koncepcja, dokumentacje...

ZP 29/2019 – Dostawa warzyw pakowanych próżniowo

Data publikacji: środa, 02.10, 2019
Data aktualizacji: poniedziałek, 28.10, 2019
1 -29- SIWZ 2 – wzór oferty załącznik 1 3 – zał. nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy 4 – wzór umowy zał. nr 3 5-zał.nr4 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia) 6-zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu) 7 – oświadczenie dot. grup kapitałowych...

ZP 28/2019 – Remont i wymiana stropów piwnic Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie Zdroju

Data publikacji: środa, 04.09, 2019
Data aktualizacji: środa, 02.10, 2019
1 SIWZ stropy ZPL 2 Załącznik nr 1 do siwz – wzór oferty 3 Załącznik nr 2 do siwz – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 4 Załącznik 2a do siwz – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 5 Załącznik 3 do SIWZ – oświadczenie dot. grupy kapitałowej 6 Załącznik nr 4 do siwz...

ZP 27/2019 – Dostawa warzyw pakowanych próżniowo II

Data publikacji: piątek, 12.07, 2019
Data aktualizacji: środa, 24.07, 2019
1 -27- SIWZ 2 – wzór oferty załącznik 1 3 – zał. nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy 4 – wzór umowy zał. nr 3 5-zał.nr4 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia) 6-zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu) 7 – oświadczenie dot. grup kapitałowych...

ZP 26/2019 Dostawa art. spożywczych pakowanych, sypkich

Data publikacji: czwartek, 04.07, 2019
Data aktualizacji: środa, 31.07, 2019
1 -26 SIWZ 2 – wzór oferty załącznik 1 3 – zał. nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy 4 – wzór umowy zał. nr 3 5-zał.nr4 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia) 6-zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu) 7 – oświadczenie dot. grup kapitałowych...

ZP 25/2019 – Dostawa borowiny do zabiegów.

Data publikacji: czwartek, 04.07, 2019
Data aktualizacji: środa, 24.07, 2019
1 -25- SIWZ 2 – wzór oferty załącznik 1 3 – zał. nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy 4 – wzór umowy zał. nr 3 5-zał.nr4 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia) 6-zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu) 7 – oświadczenie dot. grup kapitałowych...

ZP 24/2019 – Dostawa warzyw pakowanych próżniowo.

Data publikacji: poniedziałek, 24.06, 2019
Data aktualizacji: piątek, 12.07, 2019
1 -24- SIWZ 2 – wzór oferty załącznik 1 3 – zał. nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy 4 – wzór umowy zał. nr 3 5-zał.nr4 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia) 6-zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu) 7 – oświadczenie dot. grup kapitałowych...

ZP 23/2019 – Dostawa warzyw i owoców

Data publikacji: poniedziałek, 24.06, 2019
Data aktualizacji: wtorek, 09.07, 2019
1 -23- SIWZ 2 – wzór oferty załącznik 1 3 – zał. nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy 4 – wzór umowy zał. nr 3 5-zał.nr4 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia) 6-zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu) 7 – oświadczenie dot. grup kapitałowych...

ZP 22/2019 – Remont, wymiana, odtworzenie i rekonstrukcja zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na obiekcie Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie-Zdroju

Data publikacji: poniedziałek, 17.06, 2019
Data aktualizacji: wtorek, 23.07, 2019
1 SIWZ okna ZPL 2 Załącznik nr 1 do siwz – wzór oferty 3 Załącznik nr 2 do siwz – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 4 Załącznik 2a do siwz – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 5 Załącznik 3 do SIWZ – oświadczenie dot. grupy kapitałowej 6 Załącznik nr 4 do siwz...

ZP 21/2019 – Usługa utrzymania czystości w obiektach Uzdrowiska

Data publikacji: piątek, 14.06, 2019
Data aktualizacji: środa, 03.07, 2019
1 -SIWZ 2 OFERTA zał nr 1 3 – zał. nr 2 – UMOWA wzór 4-zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia) 5-zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu) 6 – oświadczenie dot. grup kapitałowych – zał.nr.5 7 – opis przedmiotu zamówienia – zał 6 8...