„Uzdrowisko Szczawno – Jedlina” S.A.

zaprasza w ramach umowy z NFZ na:
TURNUSY AMBULATORYJNE

Na podstawie potwierdzonych przez NFZ skierowań.
( bez zakwaterowania i wyżywienia )

Realizujemy leczenie dla dzieci i dorosłych
/turnusy 6-18 dniowe/.

Turnus rozpoczyna się konsultacją lekarską, w wyniku której
ordynowane są zabiegi. Pacjent zobowiązany jest
przedłożyć lekarzowi aktualne wyniki badań: OB, morfologia krwi, badanie moczu, EKG i RTG klatki piersiowej.
W ramach leczenia ambulatoryjnego w naszym zakładzie przyrodoleczniczym pacjentowi przysługują
3 zabiegi dziennie.
Każdy pacjent, który otrzymał potwierdzone skierowanie
na leczenie uzdrowiskowe w trybie ambulatoryjnym
przez właściwy oddział NFZ powinien niezwłocznie uzgodnić termin rozpoczęcia leczenia z zakładem przyrodoleczniczym.

Kolejowa 14 (Dom Zdrojowy – wejście od ul. Ratuszowej – Fitness – Zdrój), tel. 74 84 93 152

Przyjęcia kuracjuszy ambulatoryjnych w Przychodni Uzdrowiskowej
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00- 11.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.

Istnieje możliwość dokupienia większej ilości zabiegów
zgodnie z obowiązującym cennikiem:

tutaj

Szczegółowe informacje pod nr tel.
(74) 84 93 152, (74) 84 93 103

Opłaty za dodatkowo wykupione zabiegi przyjmuje są w Dziale Planowania w

w Planowaniu Zabiegów ul. Kolejowa 14 (Dom Zdrojowy – wejście od ul. Ratuszowej – Fitness – Zdrój)

Szczawno Zdrój