Leczenie ruchem/gimnastyka lecznicza/ćwiczenia usprawniające

Kinezyterapia stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po udarach mózgu, po zawale serca, w chorobach układu oddechowego, w chorobach reumatoidalnych, po zabiegach operacyjnych, przed i po porodzie i w innych schorzeniach.

Może być stosowana jako podstawowa i jedyna forma leczenia (np.: w zachowawczym leczeniu wad postawy) lub jako uzupełnienie leczenia farmakologicznego, chirurgicznego lub psychoterapii. Najskuteczniejsza jest w połączeniu z fizykoterapią i masażem.

Nasz program kinezyterapii obejmuje:

 • diagnostykę fizjoterapeutyczną,
 • ćwiczenia bierne,
 • ćwiczenia czynno – bierne i wspomagane,
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu,
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem,
 • ćwiczenia czynne wolne,
 • ćwiczenia czynne wolne z oporem,
 • ćwiczenia izometryczne,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • wyciągi w pozycji Perschla,
 • wyciąg osiowy kręgosłupa odcinka szyjnego – Pętla Glissona,
 • ćwiczenia grupowe,

Metody kinezyterapeutyczne – specjalistyczne sposoby diagnostyki i terapii, korzystające ze specyficznych technik, stworzone w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii:

 • terapia manualna – obejmuje ona mobilizacje kręgosłupa, stawów i tkanek miękkich.
 • metoda PNF – ćwiczenie zaburzonych wzorców ruchowych, występujących głównie w uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego,

regulamin zabiegowy ZPL