Misją „Uzdrowiska Szczawno-Jedlina” S.A. jest jak najlepsze wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych, wiedzy i umiejętności całego personelu w celu poprawy zdrowia i jakości życia wszystkich kuracjuszy i gości korzystających z naszych usług w zakresie lecznictwa, rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej, profilaktyki i wypoczynku oraz propagowania zdrowego stylu życia.

Zarząd Spółki „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A. :

Prezes Zarządu – Ireneusz Grzybowski

Rada Nadzorcza:

  • Czesław Kręcichwost – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Piotr Maziarz – Członek Rady Nadzorczej,
  • Ewa Cieślowska – Członek Rady Nadzorczej,
  • Wojciech Kurzyjamski – Członek Rady Nadzorczej,
  • Agnieszka Poświat Dąbrowska – Członek Rady Nadzorczej,
  • Janina Ćmikiewicz – Członek Rady Nadzorczej.