Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS poza rehabilitacją medyczną obejmuje: rehabilitację psychologiczną, edukację zdrowotną, naukę zasad zdrowego żywienia oraz promocję zdrowia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponosi całkowity koszt rehabilitacji leczniczej ubezpieczonego, łącznie z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz koszt przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem, do wysokości kosztu przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu i późniejszego wyjazdu z obiektów sanatoryjnych kuracjuszy skierowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (1 nocleg bezpośrednio przed- lub po turnusie – konieczna jest wcześniejsza rezerwacja). Opłata za nocleg – wg cennika pobytów hotelowych.

Do Uzdrowisko Szczawno – Jedlina S.A. mogą być kierowani przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pacjenci ze schorzeniami narządu ruchu w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym.