1 -12- SIWZ

2 – wzór oferty załącznik 1

3 zadanie 1 – zał. nr 2- art.gos. dom.

3 zadanie 2 Zał. nr 2 – środki czystościowe

3 zadanie 3 Zał. nr 2 – chemia spec.

3 zadanie 4 Zał. nr 2 – chemia spec. do dezynfekcji – reżim.

4 wzór umowy – zał. 3

5-zał.nr4 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia)

6-zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu)

7 – oświadczenie dot. grup kapitałowych – zał.nr.6

8 – oświadczenie dot. posiadania odpowiednich dokumentów – zał.nr.7

Ogłoszenie o zamówieniu 12

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – termin 1

Odpowiedzi i zmiana terminu 2

3 zadanie 4 Zał. nr 2 – chemia spec. do dezynfekcji – reżim. – poprawa

Ogłoszenie o zmianie 2

Odpowiedzi i zmiana terminu 3

Ogłoszenie o zmianie 3

zestawienie z otwarcia 12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12