1 Zapytanie ofertowe – chemia profesjonalna

2 Zał nr 1 do Zap Ofert – formularz ofertowy

3 zał 2 – dezynfekcja- zał asort.-cenowy zad 1.

3 zał 2 – dezynfekcja- zał asort.-cenowy zadanie 2

4 Zał nr 3 do Zap Ofert – oświadczenia

5 Zał. nr 4 – oświadczenia

6 wzór umowy dezynf.

7 INFORMACJA RODO

Odpowiedzi 1

UWAGA: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.11.2021 do godz. 14:00

Uwaga – Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.11.2021r. do godz. 12:00

Odpowiedź 2

WYNIKI 67