1 Zapytanie ofertowe – jaja

2 – wzór oferty załącznik 1

2a – zał. nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

3 – wzór umowy zał. nr 3

4 Zał nr 3 do Zap Ofert – oświadczenia

5 Zał. nr 4 – oświadczenia

6 INFORMACJA RODO

UWAGA ze względu na wysokie ceny, zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13.10.2021r. do godz. 12:00. umożliwiając złożenie ofert większej ilości potencjalnych wykonawców oraz dając możliwość zmian cen wykonawcom, którzy oferty już złożyli.

WYNIKI 60