1 zapytanie ofertowe- dostawa kołder i poduszek

2 Zał nr 1 do Zap Ofert – formularz ofertowy

3 Zał. nr 2 – formularz asort.-cenowy

4 wzór umowy

5 INFORMACJA RODO

UWAGA: Zamawiający zmienia przedmiot zamówienia w ten sposób, że wymaga wyceny 300 kompletów (uprzednio było 250)

3 Zał. nr 2 – formularz asort.-cenowy poprawa

Wyniki 58

WYNIKI zmiana.