ogłoszenie barek Jedlina

Barek Jedlina – wzór umowy

UWAGA ogłaszamy przedłużenie składania ofert do dnia 09.06.2021r. Godzina i miejsce pozostają bez zmian.