Ogłoszenie – dzierżawa obiektu Domu Zdrojowego w Jedlinie-Zdr.

umowa dzierżawy – wzór

wzór-oferty

ZDJĘCIA POGLĄDOWE

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 1.

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania i otwarcia ofert 2

załączniki do odpowiedzi 2

UNIEWAŻNIENIE