Ogłoszenie DZ Jedlina-Zdr.

wzór-oferty

umowa dzierżawy – wzór

ZDJĘCIA POGLĄDOWE

załącznik z odpowiedziami z poprzedniego postępowania

UWAGA: Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 18.02.2021r. Godziny i miejsce pozostają bez zmian.

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi i zmiana terminu 2

Odpowiedzi i zmiana terminu 3

umowa-dzierżawy-wzór Jedlina Zdrój – poprawa 16.02

Zakończenie postępowania wynikiem pozytywnym