30 dniowe Turnusy Profilaktyczne Senior 50+

obejmuje:

  1. zakwaterowanie w pokojach 1,2,3, osobowych,
  2. program profilaktyki medycznej zawierający:
    1. całodzienne wyżywienie uwzględniające dietę dostosowaną do stanu zdrowia kuracjusza,
    2. krenoterapię we wszystkie dni pobytu,
    3. doraźną pomoc medyczną w przypadku wystąpienia nagłego zagrożenia zdrowotnego,
    4. obchód pielęgniarski.

Cena 30 – dniowego pobytu: 2 500,00 zł od osoby w pokoju dwu i trzyosobowym.

Cena 30 – dniowego pobytu: 2 900,00 zł w pokoju jednoosobowym.

Dopłata do promocyjnego turnusu w okresie Swiąt Bożego Narodzenia wynosi 200,00 zł brutto.

Dodatkowe świadczenia medyczne realizowane są po uiszczeniu odpłatności zgodnie z decyzjami cenowymi obowiązującymi w „Uzdrowisko Szczawno- Jedlina” S.A.

Ceny za pobyty rehabilitacyjne/ profilaktyczne/ hotelowe – przedstawione w cenniku Spółki “Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A. nie zawierają opłat za usługi dostępu do telewizji i internetu.

ceny wg. Decyzji Zarządu 2/2019 są cenami brutto