Obiekt ANKA jest obecnie siedzibą Dyrekcji Uzdrowiska Szczawna – Jedlina S.A.
Mieszczą się w nim biura Zarządu i administracji Uzdrowiska.

Galeria

Dane teleadresowe

Uzdrowisko Szczawno – Jedlina S.A.
ul. Wojska Polskiego 6
58- 310 Szczawno- Zdrój
tel. 74 84 93 150
e-mail: sekretariat@szczawno-jedlina.pl