Szanowni Państwo,
zapraszamy od kontynuacji przerwanego w marcu 2020 turnusu w ramach skierowania z NFZ.
Do wykorzystania –  terminy od 18 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z podanymi propozycjami terminów przyjazdu i wybór jednego z nich.
Ilość miejsc w poszczególnych terminach jest ograniczona.

Przy kontakcie telefonicznym z Uzdrowiskiem, prosimy o wskazanie wybranej przez Państwa opcji.

HARMONOGRAM PRZERWANYCH W MARCU 2020 TURNUSÓW ZE SKIEROWANIEM Z NFZ