Smaki Aglomeracji Wałbrzyskiej, pamiętajmy o Naszych wodach „Ance” „Dąbrówce” i „Mieszku”, nie tylko smaczne ale i zdrowe!