Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.05.2020 r. wznowiliśmy udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych

w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej TERESA w Jedlinie-Zdroju

z zachowaniem środków ostrożności w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,

zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w rehabilitacji leczniczej w trakcie trwania epidemii COVID-19 w Polsce .


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:
☎️ 74 84 93 198 lub 74 84 93 200

Rejestracja pacjentów odbywać się będzie telefonicznie pod w/w numerami telefonów.