Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.

zatrudni

PIELĘGNIARKĘ

WYMAGANIA:
• wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe,
• doświadczenie w zawodzie,
• umiejętność pracy w zespole.

ZADANIA:
• całościowa opieka nad pacjentem,
• prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• edukacja pacjenta.

WARUNKI PRACY:
• wymiar czasu pracy: pełny etat.
• umowa o pracę.
• miejsce pracy: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
WYMAGANE DOKUMENTY:
• curriculum vitae,
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781).”
Informujemy, że Administratorem danych jest Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. z siedzibą w Szczawno-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 6. Dane zbierane są wyłącznie dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dn. 26.06.1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydata w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@szczawno-jedlina.pl .

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.