Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. zatrudni FIZJOTERAPEUTĘ
👉 WYMAGANIA:
• wykształcenie wyższe kierunkowe,
• odpowiedni stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty;
• posiadanie wymaganych kwalifikacji potwierdzonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem;
• aktualne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych
• umiejętność pracy w zespole.
👉 WARUNKI PRACY:
• wymiar czasu pracy: pełny etat.
• umowa o pracę.
• miejsce pracy: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.
👉 WYMAGANE DOKUMENTY:
• curriculum vitae,
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781).”
Informujemy, że Administratorem danych jest Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. z siedzibą w Szczawno-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 6. Dane zbierane są wyłącznie dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dn. 26.06.1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydata w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail:
📧 eszmeruk@szczawno-jedlina.pl
📧 kadry@szczawno-jedlina.pl
Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.