Teresa rusza po remoncie

Od blisko trzech miesięcy osoby z dużym stopniem niepełnosprawności mogą łatwiej korzystać  z rehabilitacji.  Od 19 września będzie to możliwe także w Uzdrowiskowym Szpitalu  Kardiologicznym w Jedlinie-Zdroju.  Obiekt ,,Teresa” rusza bowiem po zakończeniu prac remontowych.

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że 1 lipca weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach, która wprowadza uprawnienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji leczniczej.

Świadczenia opieki zdrowotnej  dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących.

Oznacza to, że:

  • placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia,
  • w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących,

Pacjent, który chce skorzystać z nowych przepisów powinien posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje na temat dokumentów potwierdzających znaczny stopień niepełnosprawności na stronie internetowej:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady